Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ04 - SA
Văn bản luật Quy chế
Quy chế

Quy chế phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

InEmail

Thứ ba, 05 Tháng 8 2014 13:35

altQUY CHẾ PHỐI HỢP

Giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

          Căn cứ Thông tư số 44/2012/TT-BQP ngày 28/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thống nhất ban hành Quy chế phối hợp như sau:

 

Lập Ban quản lý tại các cửa khẩu quốc tế

InEmail

Thứ sáu, 02 Tháng 8 2013 08:16

altThủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền. Theo đó, thành lập Ban quản lý cửa khẩu tại các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính, nơi chưa có Khu kinh tế cửa khẩu.

 
 

Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển

InEmail

Thứ sáu, 12 Tháng 7 2013 13:34


altQUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO


Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

 
 

Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Hải Quan và BTL Bộ đội Biên phòng

InEmail

Thứ hai, 29 Tháng 10 2012 08:45


altCăn cứ chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng đã được quy định tại Luật Hải quan ngày 29 tháng 06 năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28 tháng 03 năm 1997;

 
 

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660