Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ49 - SA
Thông tin-Tư liệu Hồ sơ - Tư liệu Một số nội dung tuyên truyền về công tác biên giới đất liền theo Hướng dẫn số 143/HD-BTGTW ngày 12/02/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương

Một số nội dung tuyên truyền về công tác biên giới đất liền theo Hướng dẫn số 143/HD-BTGTW ngày 12/02/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương

InEmail

Mục đích tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác định được đường biên giới trên đất liền với hệ thống mốc giới hiện đại giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, của các cấp, các ngành trong việc tham gia bảo vệ, giữ gìn đường biên và hệ thống mốc giới quốc gia.

Thông qua công tác tuyên truyền kết quả công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương và các tầng lớp nhân dân về vấn đề biên giới, lãnh thổ và tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng.

Một số nội dung tuyên truyền:

(1) Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết, quản lý và bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc như: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30/12/1999); nội dung, ý nghĩa của việc ký kết và thực thi 03 văn kiện pháp lý: Nghị định thư về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009), Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (ký ngày 18/11/2009).

Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng cho đồng bào, chiến sỹ và kiều bào ta ở nước ngoài về kết quả, ý nghĩa của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc; việc ký kết và thực thi các văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giúp nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới nhận thức đúng và nghiêm chỉnh tuân thủ quy định của các văn kiện biên giới.

Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái; củng cố, tăng cường xây dựng tình cảm đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời với nhân dân Trung Quốc; tiếp tục tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; kịp thời, nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về các vấn đề nảy sinh trong công tác biên giới được dư luận quan tâm; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân giữa các địa phương giáp biên giới của hai nước, nhất là tại các địa bàn phải tiếp tục thực hiện thỏa thuận di dời mồ mả của cư dân hai bên biên giới.

Kịp thời thông tin tuyên truyền về các vấn đề mà dư luận quan tâm. Động viên, khuyến khích đồng bào các dân tộc khu vực biên giới tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự khu vực biên giới; đồng tình, ủng hộ các hoạt động kết nghĩa giữa các đồn biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc cũng như các cụm dân cư hai bên biên giới…

(2) Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Lào: Tiếp tục tuyên truyền về các văn bản pháp lý liên quan đến biên giới Việt Nam - Lào: Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 18/7/1977); Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia  giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 24/1/1986); Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 01/3/1990); Nghị định thư sửa đổi và bổ sung Hiệp định về quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (ký ngày 31/8/1997); Bộ sách “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (1930 - 2007)”; Bộ phim “Biên giới Việt Nam - Lào, nghĩa tình anh em”. Giới thiệu, cung cấp, giải thích nội dung các văn bản pháp lý sẽ được ký kết giữa hai nước về toàn tuyến biên giới trong năm 2015.

Tuyên truyền biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc giới Việt Nam - Lào; tiếp tục tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở cả hai bên biên giới tích cực tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ, giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

(3) Đối với tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp lý về việc giải quyết biên giới Việt Nam - Campuchia, trong đó có các hiệp định, hiệp ước về biên giới giữa hai nước như: Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 18/2/1979); Hiệp ước về vùng nước lịch sử giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 7/7/1982); Hiệp ước về nguyên tắc giải quyết vấn đề biên giới giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước về quy chế biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 20/7/1983); Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Campuchia (ký ngày 27/12/1985); Hiệp ước giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 (ký ngày 10/10/2005).

Tích cực, chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử quan hệ giữa hai nước; thông tin, tuyên truyền, giải thích rõ một số vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc, đặc biệt ở các khu vực gặp nhiều khó khăn trong thực hiện cắm mốc trên thực địa để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; tuyên truyền chính xác, kịp thời, cụ thể, đầy đủ tình hình quan hệ giữa hai nước và các địa phương giáp biên trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh và quốc phòng…
  (Trích Hướng dẫn số 143/HD-BTGTW ngày 12/02/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương)

 


Tin cũ hơn:

Bình luận

Security code
Hình khác

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660