Thú bảy, 25/05/2019 - 3 giờ51 - SA
Thông tin-Tư liệu Nghiên cứu - Trao đổi

Một số phán quyết pháp lý về tranh chấp chủ quyền biển đảo

InEmail

Thứ tư, 15 Tháng 5 2019 10:32

altGiải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo bằng biện pháp pháp luật đã xuất hiện từ lâu gắn liền với những phán quyết của Trọng tài quốc tế, Tòa án thường trực Công lý quốc tế và Tòa án Công lý quốc tế. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong đó có tranh chấp chủ quyền biển đảo đã xuất hiện ở nhiều khu vực trên phạm vi toàn thế giới.

 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị

InEmail

Thứ tư, 15 Tháng 5 2019 10:29

altVận dụng sáng tạo những nguyên lý xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, kế thừa những kinh nghiệm quý báu về xây dựng quân đội trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng quân đội về chính trị; xây dựng và tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc, làm cho quân đội ta luôn là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tư tưởng đó không chỉ là phương hướng xuyên suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta 75 năm qua, mà còn là cơ sở lý luận trực tiếp quan trọng để Đảng ta đề ra định hướng chiến lược cho sự nghiệp xây dựng quân đội trong giai đoạn hiện nay: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới.
 

Tìm hiểu về công nghệ mạng 5G

InEmail

Thứ tư, 15 Tháng 5 2019 10:08

alt             Mạng 5G (5th Generation), là thế hệ thứ 5 của mạng di động tiếp theo sau công nghệ di động 4G. 5G có tốc độ kết nối, truyền tải dữ liệu cao, độ trễ gói tin[1] nhỏ. Với tốc độ kết nối 4G hiện tại độ trễ có thể kéo dài khoảng 20ms, với mạng 5G độ trễ ước tính sẽ giảm xuống chỉ còn 1ms tương đương với thời gian nháy sáng của đèn flash máy ảnh. Độ trễ nhỏ giúp tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Cơ quan Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU  đưa ra tiêu chuẩn của mạng 5G hỗ trợ  một triệu thiết bị kết nối với nhau trên 1km2. Theo tính toán, tốc độ 5G nhanh hơn 4G từ 40 đến 100 lần. 5G là công nghệ quan trọng của ngành viễn thông, 40% dân số thế giới sẽ sử dụng 5G vào năm 2025.
 
 

Giải pháp phòng, chống tụ tập gây rối ở các khu chế xuất, khu công nghiệp

InEmail

Thứ bảy, 04 Tháng 5 2019 14:08

altCác khu chế xuất, khu công nghiệp (gọi chung là khu công nghiệp) là nơi tập trung số lượng lớn người lao động, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế các địa phương và đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là nơi tiềm ẩn và phát sinh những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, nghiên cứu giải pháp phòng, chống tụ tập gây rối ở các khu công nghiệp là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết hiện nay.

 
 

Những vướng mắc, bất cập của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng - sự cần thiết ban hành Luật Biên phòng Việt Nam

InEmail

Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 15:12

altPháp lệnh Bộ đội Biên phòng (sau đây gọi là Pháp lệnh) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa IX thông qua ngày 28/3/1997, có hiệu lực thi hành từ ngày 7/4/1997 đã cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nói chung, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nói riêng là cơ sở pháp lý quan trọng, thiết thực để xây dựng BĐBP và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (BGQG), giữ gìn an ninh chính trị (ANCT), trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) ở khu vực biên giới (KVBG), vùng biển, đảo Tổ quốc. Tuy nhiên, sau 20 năm thi hành, Pháp lệnh đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập đối với yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ BGQG trong tình hình hiện nay, thể hiện ở một số vấn đề cơ bản sau:

 
 

Một số kinh nghiệm từ quá trình tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn biên giới của lực lượng vũ trang quân khu

InEmail

Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 10:10

altTham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn biên giới, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn các quân khu đã đúc rút được những kinh nghiệm quý giá, phục vụ thiết thực quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
 

Phát huy vai trò của tổ chức đảng trong bảo vệ môi trường

InEmail

Thứ năm, 28 Tháng 2 2019 08:57

altĐể chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường đi vào đời sống, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ môi trường được xây dựng và triển khai thực hiện. Đồng thời với nhiều giải pháp bảo vệ môi trường là đẩy mạnh tuyên truyền và phát huy vai trò của toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Ở nhiều địa phương, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai nhiệm vụ gắn với vận động thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia bảo vệ môi trường. Nhiều hoạt động thiết thực, nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu được tổ chức, nhân rộng.

 
 

Trung Quốc thực hiện chính sách đối ngoại và các tác động đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương

InEmail

Thứ năm, 28 Tháng 2 2019 08:40

alt  Trong những năm gần đây, công tác đối ngoại của Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần củng cố, nâng cao vị trí, vai trò của Trung Quốc trên trường quốc tế và góp phần quan trọng vào quá trình phát triển đất nước, củng cố quốc phòng - an ninh của nước này. Để tiếp tục duy trì thành quả đạt được, chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XIX đã có những thay đổi nhất định với những ưu tiên hàng đầu là “ngoại giao nước lớn” và “ngoại giao láng giềng” nhằm tạo môi trường quốc tế thuận lợi để thực hiện “Giấc mộng Trung Hoa”. Những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XIX tác động đa chiều tới tình hình quốc tế nói chung và cục diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói riêng.
 
 

Xây dựng “thế trận lòng dân” - quan điểm nhất quán của Đảng trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam

InEmail

Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 08:11

altXây dựng “thế trận lòng dân” là quan điểm xuyên suốt trong đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng. Quan điểm đó tiếp tục được quán triệt và thể hiện nhất quán trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới.

 
 

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và vấn đề đặt ra đối với ASEAN

InEmail

Thứ ba, 29 Tháng 1 2019 16:00

alt

Sau hơn một năm Mỹ công bố khái niệm “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, đến nay, khái niệm này đã trở thành Chiến lược tương đối đầy đủ. Việc triển khai thực hiện Chiến lược tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với quốc phòng, an ninh khu vực, nhất là các quốc gia khu vực Đông Nam Á.

 
 

Phán quyết của tòa án công lý quốc tế đối với vụ tranh chấp đảo giữa Malaysia - Indonesia: một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

InEmail

Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 10:02

altTrên cơ sở phân tích bối cảnh hình thành và quá trình giải quyết tranh chấp đảo Pulau Ligitan và đảo Pulau Sipadan giữa Malaysia - Indonesia, bài viết rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình giải quyết các tranh chấp chủ quyền biển, đảo hiện nay, đó là: kiềm chế và quản lý tranh chấp trong tầm có thể kiểm soát được; vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiếm hữu thực sự trong quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; lựa chọn chứng cứ và sử dụng chứng cứ có ý nghĩa quyết định bảo đảm sự thành công trong các vụ kiện...

 
 

Mấy giải pháp phòng, chống hoạt động lợi dụng internet, mạng xã hội chống phá Việt Nam

InEmail

Thứ năm, 06 Tháng 12 2018 09:39

altHiện nay, internet và các trang mạng xã hội đã và đang tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, tạo môi trường lan truyền hiệu ứng xã hội mau lẹ, rất khó quản lý, giám sát và kiểm duyệt. Việt Nam đứng trong nhóm 20 quốc gia có số người sử dụng internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội, như: Facebook, Twitter, Zalo,… lớn nhất thế giới. Vì vậy, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng các công cụ này để đẩy mạnh các hoạt động chống phá từ bên ngoài, tạo dựng lực lượng chống đối từ bên trong, hòng gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đối với nước ta.
 
 

Các bài viết khác...

Bảng quảng cáo

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660