Thú bảy, 25/05/2019 - 3 giờ50 - SA
Dân tộc

Giải quyết vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

InEmail

Thứ bảy, 04 Tháng 5 2019 14:14

alt

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng giải quyết tốt vấn đề dân tộc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc ở nhiều nơi vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết tốt vấn đề dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự ổn định chính trị và gia tăng nguồn lực cho sự phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. 

 

Tìm hiểu về dân tộc Hrê

InEmail

Thứ sáu, 29 Tháng 3 2019 14:48

          altTên gọi khác

Chăm Rê, Chom Krẹ, Lùy

Nhóm ngôn ngữ

Môn – Khmer

Dân số 95.000 người.

 
 

Nét đẹp trong đám cưới người Dao

InEmail

Thứ ba, 19 Tháng 12 2017 08:55

altDân tộc Dao là một trong 54 dân tộc anh em đang sống trên dải đất Việt Nam, phân bố chủ yếu ở các tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc Việt Nam như Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn. Dân tộc Dao có nhiều nhóm địa phương, như: Dao quần trắng, Dao quần chẹt, Dao Tiền, Dao Thanh Y, Dao Lô Gang, Dao Đỏ... và có nhiều tên gọi khác: Mán, Động, Trại, Đại Bản, Tiểu Bản v.v. Người Dao ở Cao Bằng có hai nhánh Dao đỏ và Dao tiền. Người Dao đỏ sống ở ven chân núi, nghề chủ yếu là làm nương, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Người Dao đỏ ở Cao Bằng là một trong những tộc người còn ít nhiều giữ được những nét sinh hoạt văn hoá truyền thống, đặc biệt là những nét độc đáo trong đám cưới.

 
 

Quan hệ tộc người xuyên biên giới Việt –Trung và sự phát triển bền vững vùng Tây Bắc

InEmail

Thứ ba, 14 Tháng 11 2017 09:14

altSong song với quá trình giao thoa mang tính tự nhiên, thì quan hệ tộc người xuyên biên giới Việt - Trung còn chịu tác động từ mối quan hệ đa chiều và phức tạp về mặt lịch sử giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng như giữa các tộc người Tây Bắc với quốc gia dân tộc và chính sách của nhà nước ở hai bên đường biên giới.

 
 

Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số và đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta

InEmail

Thứ năm, 26 Tháng 10 2017 15:35

altBảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số cùng với đấu tranh chống lợi dụng vấn đề dân tộc ở nước ta hiện nay là những vấn đề lý luận - thực tiễn vừa cơ bản, vừa cấp bách, cần được nhận thức thấu đáo và tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện, kiên trì. Đây là một bộ phận hữu cơ của sự nghiệp phát triển toàn diện các dân tộc, bảo vệ và phát triển các quyền con người chân chính, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc thiểu số.

 
 

Những nét văn hóa đặc sắc của người Dao

InEmail

Thứ tư, 18 Tháng 10 2017 13:45

alt          Việt Nam - dải đất hình chữ S là tổng hòa của 54 dân tộc anh em, từ ngàn đời nay đã chung sống gắn bó, keo sơn. Trong đó dân tộc Dao nằm trong nhóm các dân tộc theo ngôn ngữ, nhóm ngôn ngữ Hmông-Dao, với chữ viết riêng là nôm Dao. Hiện nay, người Dao ước tính có hơn 750.000 người, sống ở vùng lưng chừng núi hầu hết các tỉnh miền núi miền Bắc nước ta.
 
 

Chính sách dân tộc tại Việt Nam: Thành tựu và thách thức cần vượt qua

InEmail

Thứ năm, 12 Tháng 10 2017 08:47

altVới quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong lãnh đạo thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc, Đảng và Nhà nước ta đề ra nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc và miền núi. Trong đó, nhiều chính sách đi vào cuộc sống, diện mạo kinh tế các địa phương miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc từng bước phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nảy sinh nhiều thách thức, đòi hỏi cần phải được điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình mới.
 
 

Một số phong tục tập quán độc đáo nhất của các dân tộc Việt Nam

InEmail

Thứ tư, 04 Tháng 10 2017 08:46

Dân ca Việt Nam có câu :" Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" là chỉ sự đồng lòng của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Nhưng mỗi dân tộc lại có những phong tục tập quán riêng tạo nên nét đẹp bản sắc dân tộc mà không một quốc gia nào có thể thay thế được.Website Biên phòng Việt Nam xin giới thiệu một số phong tục tập quán độc đáo của các dân tộc ở khu vực biên giới.
 
 

Bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam - Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước

InEmail

Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 14:34

altVận dụng và phát triển sáng tạo lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giữa các dân tộc, Đảng và Nhà nước ta thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách bình đẳng giữa các dân tộc. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của công cuộc đổi mới đất nước vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục bổ sung, phát triển, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn chính sách bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam.

 
 

Người có uy tín góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số

InEmail

Thứ ba, 20 Tháng 6 2017 09:00

altViệt Nam hiện có 53 dân tộc thiểu số (DTTS) anh em, tạo nên một bức tranh đa sắc màu dân tộc. Do đặc điểm tâm lý, văn hóa và phong tục, lối sống, trong cộng đồng các DTTS Việt Nam đã hình thành nên một tầng lớp người được đồng bào kính trọng, suy tôn và thường tranh thủ ý kiến của họ về mọi mặt trong đời sống xã hội. Những người này được gọi là người có uy tín trong đồng bào DTTS. Theo kết quả điều tra tình hình kinh tế - xã hội 53 DTTS của Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc vừa mới được công bố (tháng 9-2016), tính đến ngày 1-7-2015, tổng số dân các DTTS là 13.386.330 người, trong đó có 33.486 người có uy tín.
 
 

Quan hệ tộc người ở Việt Nam và một số giải pháp xây dựng quan hệ tộc người tốt đẹp

InEmail

Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 14:19

alt
Ở Việt Nam hiện nay, các tộc người phát triển về mọi mặt, xu hướng cố kết cộng đồng dân tộc được phát huy, tính thống nhất hữu cơ giữa các tộc người trong quốc gia, dân tộc được củng cố, tăng cường. Tuy vậy, quan hệ tộc người đang tiềm ẩn những vấn đề xã hội; những tác động từ âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Giải pháp xây dựng quan hệ tộc người trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay là: nhận thức đầy đủ hơn các vấn đề lý luận liên quan về dân tộc, tộc người; xây dựng và hoàn thiện chính sách dân tộc nhằm đạt được các mục tiêu phát triển đất nước trong tình hình mới; thể chế hóa chính sách dân tộc của Đảng, Hiến pháp thành các quy định pháp luật; đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo nhằm “diễn biến hòa bình”.
 
 

Trang 1 trong tổng số 4

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660