Chủ nhật, 24/06/2018 - 8 giờ33 - SA
Công tác biên phòng Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

Huy động sức mạnh tổng hợp bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới

InEmail

Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Biên giới quốc gia vững mạnh, ổn định là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho một quốc gia độc lập duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; phải được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt, có hiệu quả và là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị.

Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn, kịp thời và có hiệu quả để xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; giữ vững ổn định vùng biên giới; đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, bảo vệ biên giới, như: Luật Biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia, Pháp lệnh BĐBP, Nghị định số 34/NĐ-CP về Quy chế biên giới đất liền, Nghị định số 161/NĐ-CP về Quy chế biên giới biển, Nghị định số 32/NĐ-CP về Quy chế khu vực cửa khẩu đường bộ, Nghị định số 50/NĐ-CP về Quy chế khu vực cửa khẩu cảng biển… tạo cơ sở để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý để các bộ, ngành, địa phương, lực lượng BĐBP tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; động viên các ngành, các cấp và toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới từng bước được cải thiện và nâng cao, tạo được lòng tin và sự đồng thuận trong nhân dân; quốc phòng, an ninh ngày càng được củng cố; LLVT bảo vệ biên giới được quan tâm, chăm lo, xây dựng tốt hơn. Công tác đàm phán phân giới, cắm mốc và tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới với các nước láng giềng được chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới từng bước được xây dựng vững mạnh; việc kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng biên giới từng bước được nâng lên. Lực lượng BĐBP được chăm lo xây dựng vững mạnh toàn diện, phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

alt

Đồn Biên phòng An Thới - đảo Phú Quốc cảnh giới bảo vệ biển, đảo. Ảnh: Tuyên Huấn

Tuy nhiên, đường biên giới quốc gia đang trong quá trình hoạch định và luật pháp hóa; trình độ phát triển về mọi mặt ở vùng biên giới nhìn chung còn thấp, còn khoảng cách, chênh lệch khá lớn với các vùng miền khác trong cả nước; vùng biển, đảo đang diễn ra những tranh chấp rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân trên vùng biên giới, biển - đảo có mặt chưa thật vững chắc. Vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới còn nhiều tồn tại và tiềm ẩn một số nhân tố “nhạy cảm”, phức tạp. Hiện nay, tiến trình hội nhập quốc tế của nước ta đang diễn ra mạnh mẽ, tác động trực tiếp tới mọi lĩnh vực đời sống xã hội và đặt ra cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc yêu cầu mới cao hơn. Trong đó, việc xây dựng, bảo vệ biên giới quốc gia phải bảo đảm vừa là “phên giậu” của Tổ quốc, vừa là không gian giao lưu, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực, nhất là với các nước láng giềng, các nước và các tổ chức trong khu vực. Xây dựng và bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là vấn đề chiến lược quan trọng, cấp thiết, thể hiện chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước. Do đó, cần tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tiếp tục quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước có chiến lược biên giới quốc gia trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành nghiên cứu bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về biên giới và vai trò chủ trì, nòng cốt, chuyên trách của Bộ Quốc phòng, BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới đất liền, cửa khẩu, vùng biển - đảo Tổ quốc.

Hai là, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên các tuyến biên giới đất liền, biển, đảo. Đây là nội dung cơ bản, cốt lõi nhất trong xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia. Đặc biệt, đối với khu vực biển, đảo, Nhà nước cần tăng cường đầu tư xây dựng các cụm, khu kinh tế - quốc phòng; gắn xây dựng các khu kinh tế ven biển với đầu tư xây dựng trên các đảo các dịch vụ hàng hải, cơ sở hậu cần biển; đồng thời có chính sách đưa dân ra sinh sống trên các đảo và khuyến khích làm kinh tế biển, tạo thế đứng chân ngày càng vững chắc.

Ba là, tiếp tục củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc - nhân tố quan trọng trong xây dựng và bảo vệ biên giới. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, BĐBP là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó quần chúng nhân dân là lực lượng đông đảo, thường xuyên, trực tiếp ở khu vực biên giới. Vì vậy, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo ở khu vực biên giới, tạo nền tảng để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố đặc biệt quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Bốn là, xây dựng BĐBP ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên vùng biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ an ninh trật tự, tài nguyên, khoáng sản và môi trường biển; tăng cường trang bị, vũ khí, phương tiện kỹ thuật cho các đơn vị BĐBP, đặc biệt là các đơn vị cơ động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ, xử lý các tình huống trên biển, đảo và phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng PHẠM HUY TẬP, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Theo qdnd.vn 

Bình luận

Security code
Hình khác

Bảng quảng cáo

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời nắng nóng nhiệt độ 31-35 độ
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660