Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ41 - SA
Công tác biên phòng Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đoàn kết hiệp đồng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh trật tự khu vực biên giới

InEmail

Thứ hai, 18 Tháng 3 2019 11:32

alt

  Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính”, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn xác định: “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” và chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Một số thách thức đặt ra trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

InEmail

Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 08:16

altCuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động đến mọi quốc gia trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Việt Nam không nằm ngoài sự tác động đó. Bên cạnh những tác động đa chiều cả về mặt tích cực và tiêu cực đến các lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội..., cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 còn tạo ra những ưu thế cùng những thách thức đòi hỏi cần được nhận thức và giải quyết nhằm tăng cường sức mạnh quân sự, quốc phòng Việt Nam, đặc biệt trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị giai đoạn hiện nay.

 
 

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

InEmail

Thứ ba, 29 Tháng 1 2019 16:03

alt          Thưa các đồng chí đại biểu, Thưa các đồng chí,

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm 2019, tôi rất vui mừng tới dự Hội nghị Quân chính toàn quân, tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và qua các đồng chí, xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước tình cảm tin yêu sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

 
 

Giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc trước tác động từ sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

InEmail

Thứ bảy, 12 Tháng 1 2019 13:17

altBước vào những thập niên đầu thế kỷ XXI, cùng với sự dịch chuyển quyền lực thế giới từ Tây sang Đông, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang có nhiều sự thay đổi sâu sắc. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, thúc đẩy đan xen lợi ích, thực hiện can thiệp linh hoạt hơn, kiềm chế, ngăn chặn lẫn nhau để tạo dựng vị thế. Cục diện khu vực đang có những tác động lớn đến quốc phòng, an ninh và đặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước những cơ hội và thách thức mới.

 
 

Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

InEmail

Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 10:08

altBiển Đông đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, chúng ta đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, bảo vệ các lợi ích quốc gia trên biển.

 
 

BĐBP tỉnh Gia Lai với việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ CQLT, ANBGQG trong tình hình mới”.

InEmail

Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 09:48

  altGia Lai có đường biên giới dài 90 km (có 19,6 km đường biên giới trên sông, 70,4 km đường biên giới trên bộ), tiếp giáp với tỉnh Rattanakiri/Campuchia. Đoạn biên giới của tỉnh đang trong quá trình hoạch định, phân giới cắm mốc. Khu vực biên giới của tỉnh có 50 thôn, làng (trong đó có 08 thôn, làng giáp biên)/07 xã/03 huyện biên giới: Ia Grai, Đức Cơ và Chư Prông với tổng dân số là 11.005 hộ/45.536 khẩu, có hơn 10 dân tộc anh em sinh sống, trong đó chủ yếu là người dân tộc Jrai (chiếm 54,5% dân số); có 03 tôn giáo chính là đạo Công giáo, Tin lành và Phật giáo (chiếm 7,7% dân số).

 
 

Quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh

InEmail

Thứ sáu, 21 Tháng 12 2018 09:41

altKinh tế và quốc phòng, an ninh (QPAN) là 2 lĩnh vực hoạt động cơ bản trong quá trình thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từng mặt hoạt động kinh tế, QPAN có đặc điểm, yêu cầu riêng và tuân theo các quy luật vận động riêng, nhưng chúng có quan hệ biện chứng, hữu cơ trong một thể thống nhất, gắn kết chặt chẽ với nhau, cái này là điều kiện tồn tại và phát triển của cái kia. Tuy vậy, không phải cứ có kinh tế mạnh là có QPAN mạnh, hoặc cứ có QPAN mạnh thì có kinh tế mạnh, mà phải trên cơ sở kết hợp một cách hợp lý, hài hòa, hiệu quả giữa kinh tế với QPAN, sao cho các hoạt động kinh tế gắn kết hữu cơ với các hoạt động QPAN và ngược lại.

 
 

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc

InEmail

Thứ sáu, 09 Tháng 11 2018 14:02

altQuốc ở phía Bắc, với Lào ở phía Tây và Campuchia ở phía Tây Nam, đi qua 25 tỉnh biên giới của Việt Nam và 21 tỉnh của các nước láng giềng. Nước ta có 28 tỉnh, thành ven biển với bờ biển dài khoảng 3260 km, hơn 3000 hòn đảo ven bờ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.  Biên giới được coi là “phên dậu,” là “hàng rào” ngoại vi phân định chủ quyền giữa các quốc gia liên quan. Phên dậu, hàng rào vững chắc góp phần quan trọng vào việc bảo đảm chủ quyền lãnh thổ, an ninh đất nước. Biên giới lãnh thổ vừa là điều kiện, cơ sở quan trọng hàng đầu cho hợp tác giữa các quốc gia những cũng lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu của xung đột, chiến tranh. Các vấn đề về chủ quyền biên giới, lãnh thổ cũng nhạy cảm đối với người dân mỗi nước. 

 
 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động quần chúng xây dựng khu vực biên giới vững mạnh trong tình hình mới

InEmail

Thứ tư, 10 Tháng 10 2018 15:53

altVận động quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia được xác định là nội dung, biện pháp công tác cơ bản làm cơ sở cho thực hiện các biện pháp công tác khác của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), trong đó vận động quần chúng xây dựng khu vực biên giới (KVBG) vững mạnh là vấn đề quan trọng, cấp thiết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ BĐBP nói chung, vận động quần chúng nói riêng cần phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác biên phòng và xây dựng BĐBP trong tình hình mới.

 
 

Kết hợp quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

InEmail

Thứ năm, 31 Tháng 5 2018 09:24

altTừ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, những vấn đề lý luận về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa đã được Đảng ta nghiên cứu, đưa ra chủ trương và triển khai thực hiện trên các lĩnh vực; trở thành tư tưởng và hành động xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

 
 

Một số vấn đề về thực hành tác chiến chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

InEmail

Thứ tư, 14 Tháng 3 2018 09:27

altThực hành tác chiến chiến lược là nội dung quan trọng, quyết định tới thành công hay thất bại của từng loại hình tác chiến chiến lược và cả cuộc chiến tranh. Vì thế, nghiên cứu thấu đáo nội dung này cả về lý luận và thực tiễn là vấn đề cấp thiết đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

 
 

Các bài viết khác...

Bảng quảng cáo

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660