Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ16 - SA
BĐBP Việt Nam Truyền thống Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng 50 năm xây dựng và trưởng thành

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng 50 năm xây dựng và trưởng thành

InEmail

Cùng với quá trình ra đời của lực lượng CANDVT, để xây dựng bộ máy tổ chức lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và nội địa, ngày 23/4/1959, Bộ Công an ra Nghị định số 153/NĐ-CA quyết định thành lập 4 cục, gồm:

Cùng với quá trình ra đời của lực lượng CANDVT, để xây dựng bộ máy tổ chức lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và nội địa, ngày 23/4/1959, Bộ Công an ra Nghị định số 153/NĐ-CA quyết định thành lập 4 cục, gồm:

Cục Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Trinh sát và Cục Hậu cần thuộc Ban chỉ huy CANDVT Trung ương; cùng ngày Bộ Công an cũng ra Nghị định số 154/NĐ-CA thành lập 5 phòng thuộc Cục Chính trị, gồm: Phòng Cán bộ, Phòng Tổ chức, Phòng Tuyên huấn, Phòng Dân vận và phòng Bảo vệ. Từ đó, ngày 23 tháng 4 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Cục Chính trị CANDVT (nay là Cục Chính trị BĐBP)

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Chính trị- BĐBP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Thường vụ, Bộ Tư lệnh, sự giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng và các cơ quan, ban ngành trung ương, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ Cục Chính trị vững vàng trong mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1965, từ công tác tham mưu đề xuất của  Cục Chính trị, được Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh xác định: công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong giai đoạn này trước hết tập trung nhanh chóng tiếp nhận các đơn vị từ quân đội và công an chuyển giao về lực lượng như: Sư đoàn 350, đặc biệt là bộ máy lãnh đạo, chỉ huy- vì đây là tiền thân cơ quan trung ương của lực lượng CANDVT; tiếp nhận các đơn vị trực thuộc như e600, e254, Thuỷ đội 18, các nhà trường, các đơn vị chuyên môn kỹ thuật... Đồng thời, tổ chức tiếp nhận bàn giao ở các khu, các tỉnh, thành, khu Việt Bắc, Tả ngạn, Hữu ngạn nhanh chóng đi vào ổn định tư tưởng, tổ chức và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trên các tuyến, các mục tiêu được phân công bảo vệ- song song với việc xây dựng, củng cố, ổn định tổ chức cơ quan chính trị từ Ban Chỉ huy CANDVT Trung ương đến các đơn vị- cơ quan chính trị CANDVT đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu đề xuất và hướng dẫn chỉ đạo các mặt CTĐ, CTCT trong việc quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh và ban chỉ huy CANDVT các tỉnh, góp phần quan trọng tiễu phỉ thắng lợi ở Hà Giang (1959-1960); đập tan âm mưu bạo loạn của bọn tàn phỉ, tề nguỵ ở 5 tỉnh Đông Bắc; gây bạo loạn ở Phong Thổ (Lai Châu), Đồng Văn (Hà Giang), Mường Khương (Lào Cai), Kỳ Sơn (Nghệ An); âm mưu gây bạo loạn, cướp chính quyền của bọn phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa ở Sơn Tây (12/1959); bắt diệt các toán gián điệp, biệt kích, thổ phỉ ở biên giới Việt- Trung, Việt- Lào, giới tuyến Vĩnh Linh; đồng thời CTĐ, CTCT đã bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh và trực tiếp động viên tư tưởng, tổ chức, triển khai các đội trinh sát, các phân đội vũ trang chi viện cách mạng miền Nam. Tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh tụ, các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, các đoàn ngoại giao và các mục tiêu trọng yếu khác ở nội địa. Tham mưu cho Bộ Tư lệnh CANDVT trong xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức lực lượng, nhất là hệ thống đồn, trạm biên phòng, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, chủ động đối phó với những hoạt động của Mỹ- nguỵ tăng cường phá hoại miền Bắc.

 

- Giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1975, sau những thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ liều lĩnh mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân, gián điệp, biệt kích ra miền Bắc. Nhiều khu vực bảo vệ của CANDVT trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của kẻ thù. Trước tình hình đó, Tổng cục Chính trị đã chủ động trình Quân uỷ Trung ương đề nghị chuyển hướng CTĐ,  CTCT cho phù hợp với tình hình thời chiến và ra chỉ thị tổ chức phát động trong toàn quân thực hiện lời dạy của Hồ Chủ tịch: "Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng". Thực hiện lời dạy của Bác và Chỉ thị 88/CT-TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động chỉnh huấn mùa xuân, ngày 12/2/1965 Cục Chính trị CANDVT đã tổ chức triển khai mở đợt tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ, đảng viên, đoàn viên trong toàn lực lượng nhận rõ tình hình, nhiệm vụ và yêu cầu mới của cách mạng. Trên cơ sở đó củng cố lập trường phê phán những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Phát động thi đua học tập noi gương chiến đấu của CANDVT Quảng Bình, Vĩnh Linh trong bắn máy bay Mỹ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cục Chính trị đã tích cực chủ động nắm chắc tình hình, phục vụ tốt cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh.

 

Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-TW của Bộ Chính trị ngày 23/4/1965 về việc điều chỉnh nhiệm vụ và tổ chức giữa lực lượng CANDVT và quân đội nhân dân, Cục Chính trị đã tham mưu đề xuất kịp thời các chủ trương lãnh đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh và chỉ đạo chặt chẽ các đơn vị thực hiện tốt việc điều chuyển một phần nhiệm vụ và tổ chức. Mặt khác, đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị tích cực, triển khai nhiệm vụ CTĐ, CTCT, chú trọng xây dựng ý chí, tư tưởng, tinh thần quyết tâm trong sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, góp phần đánh bắt có hiệu quả các toán gián điệp, biệt kích xâm nhập, móc nối xây dựng cơ sở, tổ chức phản động phá hoại miền Bắc- tăng cường lực lượng cho An ninh vũ trang miền Nam bảo vệ tuyệt đối an toàn Trung ương Cục; bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở, diệt ác trừ gian, tổ chức nhân dân nổi dậy cướp chính quyền. Chỉ đạo các đơn vị giúp bạn Lào chiến đấu đánh địch, bảo vệ chính quyền cách mạng.

 

- Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1979, thực hiện nghị quyết của Đảng, chỉ thị của ngành, nhiệm vụ chính trị của lực lượng CANDVT trong giai đoạn này là: nhanh chóng ổn định tổ chức nhằm tăng cường sức mạnh triển khai lực lượng trên địa bàn cả nước để bảo vệ biên giới, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc Việt Nam XHCN, đồng thời tham gia tích cực cùng nhân dân và các lực lượng vũ trang đấu tranh chống các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên phòng. Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị đã tham mưu cho Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh lựa chọn, điều động hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ phía Bắc tăng cường cho các tỉnh phía Nam, triển khai hàng trăm đồn, trạm bảo vệ biên giới, vùng biển đảo phía Nam Tổ quốc, chỉ đạo nhiệm vụ CTĐ, CTCT trong đấu tranh trấn áp các tổ chức phản cách mạng gây bạo loạn, ngăn chặn có hiệu quả các đối tượng phản động, bọn gián điệp, tình báo, biệt kích; truy bắt bọn nguỵ quân, nguỵ quyền trốn trình diện; góp phần bắt hàng ngàn vụ trốn ra nước ngoài và hàng trăm vụ từ ngoài xâm nhập về hoạt động tình báo. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp ở biên giới phía Bắc và Tây Nam, Cục Chính trị đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan đề xuất Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ biên giới, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu chống xâm lược; góp phần vào thắng lợi trong 2 cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc. Tham mưu, đề xuất và triển khai nhiều nội dung, biện pháp CTĐ, CTCT trong việc tổ chức 7 trung đoàn biên phòng làm tròn nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a.

 

Thực hiện Nghị quyết 22/NQ-TW của Bộ Chính trị- CANDVT chuyển giao nhiệm vụ và lực lượng từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng và đổi tên thành lực lượng BĐBP. Cục Chính trị đã tích cực chủ động, tham mưu với Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh tiến hành nhiều biện pháp CTĐ, CTCT và chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức; triển khai tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh ngăn chặn các hành động vượt biên, vượt biển trốn đi nước ngoài...

 

- Giai đoạn từ năm 1979 đến năm 1986, là thời kỳ thực hiện nhiệm vụ tiếp tục ổn định, củng cố địa bàn biên phòng sau 2 cuộc chiến tranh biên giới. Cục Chính trị đã tập trung hướng dẫn các tỉnh, thành biên phòng tiếp nhận bàn giao lực lượng, triển khai CTĐ, CTCT trong chấn chỉnh và kiện toàn tổ chức theo Chỉ thị 85 ngày 26/5/1981 của Bộ Tổng Tham mưu. Thực hiện Quyết định số 419 ngày 4/4/1986 của Bộ Quốc phòng và kế hoạch của Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị  trong tiếp nhận các đơn vị BĐBP ở các quân khu, đặc khu về Bộ Tư lệnh BĐBP và tập trung xây dựng cơ quan chính trị các cấp đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển và sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hệ thống tổ chức lực lượng theo mô hình mới.

 

- Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1995, tình hình biên giới có những chuyển biến mới. Trên biên giới phía Bắc, bộ đội chủ lực rút về phía sau, tăng cường BĐBP lên phía trước, Cục Chính trị đã tích cực phối hợp với các cơ quan chủ động làm tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh trong việc kiện toàn các tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể, bố trí lại các đồn, trạm, đơn vị biên phòng; tham mưu cho Bộ Tư lệnh và chỉ đạo, hướng dẫn có hiệu quả công tác vận động quần chúng giải quyết tốt nhiều vụ xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới ở biên giới phía Bắc; chỉ đạo tiến hành CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ: tuần tra, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền, đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển phía Bắc và Tây Nam; đấu tranh chống bọn buôn lậu trên biển; ngặn chặn người vượt biên, vượt biển trái phép.

 

- Giai đoạn từ năm 1995 đến nay, thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “xây dựng BĐBP trong tình hình mới”, Cục Chính trị đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh nhiều chủ trương và hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là việc quán triệt nhiệm vụ công tác biên phòng trong thời kỳ đổi mới nhiệm vụ xây dựng lực lượng về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng các cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. CTĐ, CTCT đã bám sát các chủ trương lãnh đạo của trên, bám sát thực tiễn diễn biến rất sôi động trên các lĩnh vực cả trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, chống diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, chống các loại tội phạm; xây dựng cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế- xã hội địa bàn biên phòng, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế. Cục Chính trị đã không ngừng đổi mới lề lối tác phong công tác, tăng cường công tác nghiên cứu cơ bản, sâu sát cơ sở, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt CTĐ, CTCT trong mọi hoạt động của BĐBP; đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, với nhiều tên gọi thân thương trìu mến, như: “phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản”; Thầy thuốc quân hàm xanh, Thầy giáo quân hàm xanh, Chiến sỹ văn hoá quân hàm xanh... Đồng thời, Cục Chính trị đã tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh BĐBP cử gần 500 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp tăng cường cho các xã biên giới đặc biệt khó khăn, giữ các chức danh bí thư, phó bí thư, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các địa phương rất hoan nghênh và đánh giá cao. Đặc biệt, nhân dịp hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng BĐBP và 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Cục Chính trị đã tham mưu và trực tiếp triển khai chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”. Qua đó, góp phần huy động được sức mạnh của các ngành, các cấp, các địa phương cùng chung sức xây dựng biên cương Tổ quốc, coi đây là nền tảng, chỗ dựa vững chắc cho công tác biên phòng và xây dựng BĐBP.

 

Trong công tác xây dựng lực lượng, Cục Chính trị BĐBP đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chăm lo xây dựng, củng cố các chi bộ đảng ở đồn biên phòng phát triển, đến nay có trên 90% số đồn có đảng bộ cơ sở; Đồng thời, coi trọng tham mưu, đề xuất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh, đã, đang và sẽ chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cụ thể hoá thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”; và khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Tiến hành tốt công tác nghiên cứu, tổng kết các mặt CTĐ, CTCT, như: biên soạn Lịch sử Đảng bộ BĐBP (1959- 2009), Tổng kết 20 năm công tác tư tưởng, lý luận trong BĐBP (1986- 2006); tổng kết 50 năm công tác vận động quần chúng (1959- 2009)... để tiếp tục đúc rút kinh nghiệm và đổi mới CTĐ, CTCT cho phù hợp với tình hình mới.

 

Với chức năng là cơ quan đảm nhiệm CTĐ, CTCT trong BĐBP, 50 năm qua, Cục Chính trị luôn luôn đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn, góp phần quan trọng đảm bảo cho công tác lãnh đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng, nâng cao sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng.

 

 Cục Chính trị đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành tặng thưởng: 1 huân chương Quân công, 1 huân chương Lao động, 1 huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh BĐBP, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác và 23 phòng, ban, đơn vị trực thuộc Cục được tặng thưởng huân chương Chiến công các loại; hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng bằng khen. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới Đoàn Nghệ thuật BĐBP đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

 

Những kết quả trên đã nói lên các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Cục Chính trị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Đặc biệt, trong dịp sơ kết 20 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1959- 03/3/2009), Cục Chính trị rất vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đạt được những thành tích trên, trước hết nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng, nhất là sự nỗ lực cố gắng phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Chính trị BĐBP.

 

Từ những kết quả đã đạt được trong 50 năm qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

 

1. Phải thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và cấp mình; bám sát yêu cầu, thực tiễn, tính chất, đặc điểm nhiệm vụ công tác biên phòng, công tác xây dựng lực lượng và công tác xây dựng đảng. Coi trọng công tác nghiên cứu cơ bản và sơ tổng kết rút kinh nghiệm để làm tốt công tác tham mưu đề xuất và chỉ đạo hướng dẫn CTĐ, CTCT.

 

2. Thường xuyên nắm vững chức năng, nhiệm vụ chung của Cục Chính trị và của từng phòng, ban, đơn vị, giữ vững nguyên tắc và tiến hành đồng bộ các nội dung CTĐ, CTCT trong mọi điều kiện hoàn cảnh, trên cơ sở đó lựa chọn đúng vấn đề nổi lên của CTĐ, CTCT sát với từng giai đoạn, từng thời kỳ, phát huy tính năng động sáng tạo trong công tác tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện, phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh và cấp uỷ, chỉ huy các cấp.

 

3. Thường xuyên coi trọng phát huy sức mạnh và trí tuệ tập thể, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các phòng, ban, đơn vị trong Cục và các cơ quan liên quan trong và ngoài lực lượng.

 

4. Phải luôn coi công tác vận động quần chúng là biện pháp công tác cơ bản, xuyên suốt của BĐBP trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc, không ngừng đổi mới các nội dung trong thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ đó tập trung triển khai kiên quyết, có hiệu quả các nội dung của biện pháp công tác này; lấy đó là nhiệm vụ trung tâm trong triển khai các biện pháp công tác của BĐBP.

 

5. Thường xuyên chú trọng chăm lo xây dựng các cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng các phòng, ban, đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng cường khối đoàn kết thống nhất, không ngừng bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn Cục, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì.

 

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Quảng

Bình luận

Security code
Hình khác

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660