Thủ trưởng Bộ Tư lệnh CANDVT, Bộ Tư lệnh BĐBP qua các thời kỳ

In

CÁC ĐỒNG CHÍ TƯ LỆNH, TƯ LỆNH KIÊM CHÍNH ỦY,
CHÍNH ỦY KIÊM PHÓ TƯ LỆNH

alt 

alt
 

alt

alt 

alt

alt
      

altalt

PHÓ TƯ LỆNH, PHÓ CHÍNH ỦY

alt alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

altalt

alt 
 

(Ban BT Website bienphongvietnam.com.vn)


 


Tin cũ hơn: