Thú bảy, 25/05/2019 - 4 giờ00 - SA
BĐBP Việt Nam Tổ chức - Nhiệm vụ Khái quát về nhiệm vụ, tổ chức Bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ

Khái quát về nhiệm vụ, tổ chức Bộ đội Biên phòng qua các thời kỳ

InEmail

Bộ đội biên phòng đã trải qua các thời kỳ, với nhiệm vụ - tổ chức như sau: I. Thời kỳ 1959- 1965 1. Nhiệm vụ Trấn áp bọn phản cách mạng trong nước và bọn phản cách mạng ngoài nước xâm nhập phá hoại nước ta và những phần tử phá hoại khác, luôn luôn sẵn sàng cùng Quân đội nhân dân, dân quân du kích và nhân dân chiến đấu để bảo vệ an ninh nội địa, biên giới, giới tuyến, bờ biển, bảo vệ an ninh các thành phố, thị xã, các cơ quan, các cơ sở kinh tế và văn hoá quan trọng...

Bộ đội biên phòng đã trải qua các thời kỳ, với nhiệm vụ- tổ chức như sau: I. Thời kỳ 1959- 1965 1. Nhiệm vụ Trấn áp bọn phản cách mạng trong nước và bọn phản cách mạng ngoài nước xâm nhập phá hoại nước ta và những phần tử phá hoại khác, luôn luôn sẵn sàng cùng Quân đội nhân dân, dân quân du kích và nhân dân chiến đấu để bảo vệ an ninh nội địa, biên giới, giới tuyến, bờ biển, bảo vệ an ninh các thành phố, thị xã, các cơ quan, các cơ sở kinh tế và văn hoá quan trọng...

  2. Tổ chức

  - Ở Trung ương có Ban Chỉ huy Trung ương  của lực lượng CANDVT (đến năm 1961 đổi thành Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang). Có các cơ quan giúp việc: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần.

  - Các tỉnh, thành phố có Ban chỉ huy Công an nhân dân vũ trang

  - Đồn, trạm Công an nhân dân vũ trang, đơn vị bảo vệ mục tiêu

  II. Thời kỳ 1965- 1979

  1. Nhiệm vụ

  - Bảo vệ trị an biên giới, giới tuyến, bờ biển chủ yếu bằng biện pháp chính trị và nghiệp vụ công an.

  - Vũ trang trực tiếp bảo vệ các lãnh tụ, cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, các cơ quan ngoại giao, các vị khách nước ngoài của Đảng và Nhà nước, các cơ sở kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng yếu (2.1976 nhiệm vụ vũ trang bảo vệ các cơ quan ngoại giao, các cơ sở kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật trọng yếu chuyển cho Tổng cục Cảnh sát).

  - Vũ trang canh giữ các trại giam (năm 1973 chuyển cho Tổng cục Cảnh sát)

  2. Tổ chức

  - Ở Trung ương có Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang; có các cơ quan giúp việc: Tham mưu, Chính trị, Trinh sát, Hậu cần.

  - Ban chỉ huy Công an nhân dân vũ trang tỉnh, thành (là một bộ phận của Sở, Ty Công an, do Giám đốc Công an quản lý, chỉ huy).

  - Đồn, trạm biên phòng.

  III. Thời kỳ 1979- 1988 Đổi tên thành Bộ đội Biên phòng

  1. Nhiệm vụ

  - Quản lý, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh biên giới của Tổ quốc: Quản lý bảo vệ các cột mốc, các dấu hiệu trên đường biên giới và vùng biển; quản lý quy chế biên phòng cuả Nhà nước và việc thực hiện các hiệp định, hiệp nghị về biên giới và vùng biển đã được ký giữa nước ta với các nước khác; phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ những kẻ vi phạm quy chế biên phòng và vượt biên giới quốc gia trái phép; tiêu diệt các toán vũ trang xâm phạm biên giới, bờ biển, hải đảo, bọn gián điệp, biệt kích thám báo, thổ phỉ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

  - Sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu hiệp đồng với các lực lượng khác, cùng với toàn dân đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù.

  - Tham gia với địa phương phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị và vũ trang, truy bắt bọn tội phạm, trấn áp bọn phản cách mạng, kịp thời phát hiện và dập tắt các cuộc bạo loạn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới.

  - Tích cực sản xuất lương thực, thực phẩm, xây dựng kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ khác mà Bộ Quốc phòng giao cho.

  2. Tổ chức

  * Từ 1979- 1981:

  - Ở Bộ Quốc phòng có Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; có các cơ quan giúp việc và các tổ chức trực thuộc.

  - Cục Biên phòng quân khu.

  - Phòng Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự  tỉnh (thành phố).

  - Ban Biên phòng thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện.

  - Đồn biên phòng.

  * Từ 1981- 1986:

  - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

  - Cục Biên phòng quân khu.

  - Cơ quan Chủ nhiệm Biên phòng tỉnh, thành phố, đặc khu .

  - Đồn biên phòng.

  * Từ 1986- 1988:

  - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

  - Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố, đặc khu.

  - Tiểu khu Biên phòng (tổ chức ở tuyến biên giới đối địch hoặc những vùng biên giới, hải đảo xa xôi hiểm trở, giao thông liên lạc khó khăn, những tỉnh có biên giới, bờ biển quá dài, những huyện có quá nhiều đầu mối).

  - Đồn biên phòng.

  IV. Thời kỳ 1988- 1995

 

1. Nhiệm vụ

 

- Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ địa phương, cùng chính quyền và các đoàn thể quần chúng địa phương xây dựng củng cố cơ sở chính trị, vũ trang các xã, huyện biên giới, thực hiện đúng đắn chính sách dân tộc của Đảng, xây dựng phong trào cách mạng của quần chúng, thế trận chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới Tổ quốc.

 

- Đấu tranh chống các bọn gián điệp, tình báo, các bọn phản động và các bọn phá hoại khác ở trong và ngoài nước cấu kết với nhau phá hoại an ninh biên giới.

 

- Sẵn sàng chiến đấu va chiến đấu, dìu dắt và hiệp đồng chặt chẽ với dân quân tự vệ các bản, xã chiến đấu đánh bại các hoạt động quân sự nhỏ lẻ của kẻ địch khiêu khích, xâm nhập đánh phá vào bản-xã biên giới, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và của Nhà nước. Khi kẻ địch tấn công vào biên giới hoặc gây chiến tranh xâm lược, Bộ đội biên phòng có nhiệm vụ chiến đấu tiêu diệt địch, trụ bám tại địa phương nắm dân, nắm cơ sở, cùng dân quân tự vệ và nhân dân đấu tranh và đánh địch liên tục.

 

- Quản lý và bảo vệ an toàn đường biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền dân tộc, kiểm tra việc chấp hành quy chế biên phòng và vượt biên trái phép.

 

2. Tổ chức

 

- Bộ Tư lệnh Biên phòng.

 

- Ban chỉ huy Biên phòng tỉnh, thành phố, đặc khu.

 

- Tiểu khu Biên phòng (Ban chỉ huy Biên phòng huyện ở tuyến biên giới Việt- Trung những huyện có từ 3 đồn biên phòng trở lên).

 

- Đồn biên phòng.

 

V. Thời kỳ 1995 đến nay

 

1. Nhiệm vụ

 

- Tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở khu vực biên giới trên bộ và trên biển, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ lợi ích và tài nguyên quốc gia trên khu vực này, ngăn chặn mọi hành động xâm phạm và làm thay đổi đường biên giới quốc gia.

 

- Tổ chức kiểm tra thực hiện pháp luật về biên giới quốc gia trên bộ và trên biển thuộc chủ quyền của Nhà nước Việt Nam, kiểm soát việc xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới và các đường qua lại biên giới. Trên vùng biển, Bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ biên phòng trong phạm vi ranh giới được Nhà nước phân công.

 

- Tổ chức thực hiện quan hệ phối hợp với các lực lượng biên phòng nước láng giềng để thi hành các điều ước quốc tế, các hiệp ước, hiệp định với từng nước láng giềng trong quan hệ biên giới; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, góp phần xây dựng quan hệ các nước láng giềng thân thiện và giữa nhân dân hai bên biên giới; đấu tranh ngăn chặn mọi hành động làm phương hại đến quan hệ biên giới giữa hai nước và xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

 

- Đấu tranh chống âm mưu và hành động của các thế lực thù địch, các bọn phản cách mạng phá hoại biên giới quốc gia, giữ gìn vững chắc an ninh ở khu vực biên giới của Tổ quốc. Chiến đấu chống các bọn tội phạm có vũ trang, bọn thổ phỉ, hải phỉ, biệt kích phá rối an ninh, gây bạo loạn ở vùng biên giới.

 

- Trực tiếp và phối hợp với các lực lượng, các ngành có chức năng của Nhà nước đấu tranh chống bọn buôn lậu qua biên giới và các bọn tội phạm khác, bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

 

- Liên hệ chặt chẽ với quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân vùng biên giới, tăng cường đoàn kết dân tộc, thực hiện các chủ trương và chương trình kinh tế, xã hội của Đảng và Nhà nước, tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân và các thế trận an ninh nhân dân trên vùng biên giới.

 

- Phối hợp với các đơn vị vũ trang khác và nhân dân chiến đấu chống quân xâm lược gây xung đột vũ trang và tiến hành chiến tranh.

 

2. Tổ chức

 

- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

 

- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, thành phố

 

- Tiểu khu biên phòng.

 

- Đồn biên phòng.

 

(Ban Biên tập Website Biên phòng Việt  Nam)

 

 

Bình luận

Security code
Hình khác

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Một số thành phố
Nguồn: Trung tâm KTTVTW

Hà Nội Trời chuyển lạnh (17-29 độ)
Huế Mây thay đổi, ngày đêm có mưa (25-33độ)
Đà Nẵng Nắng nắng có mưa nhỏ (24-36độ)
TPHCM Mây thay đổi, đêm có mưa dào (23-33độ)
GIÁ VÀNG
Cập nhật 08 giờ hàng ngày
Nguồn: Sacombank-SBJ
    Mua vào   Bán ra
SBJ
36,620 36,850
SJC
36,650 36,660